Sơ đồ Seo tốt nhất hiện nay cập nhật 2023 – Backlink Diagram

Xin chào, tôi sẽ đăng ở đây các sơ đồ SEO tốt nhất mà tôi đã đúc kết ra được sau một khoảng thời gian khá dài test thử. Mọi người có thể chọn bất cứ sơ đờ nào bạn muốn đi link và inbox cho mình sẽ nhận đi link đúng mô hình cho bạn.

Ở đây bạn có thể thấy sơ đồ được các chuyên gia SEO sử dụng nhiều nhất, sơ đồ này chỉ sử dụng các tác vụ blog web 2.0 và 4 social cung cấp các tín hiệu social cho tier 1 và tier 2, sơ đồ này sử dụng 0 captcha trong quá trình gửi lại và nó sẽ luôn là một trong những sơ đồ tốt nhất.
Tôi muốn đề cập rằng kích thước sơ đồ nhỏ và khuyến nghị nên sử dụng 4-6 chiến dịch sẽ luôn mang lại kết quả tốt, sơ đồ này cũng được thiết kế cho các ngách lớn, nơi về cơ bản bạn có thể chạy các chiến dịch thậm chí là 10 lần hoặc 20 lần, tùy thuộc vào kích thước ngách.

Mã sơ đồ Backlink Diagram là: 54EABM61
Tên sơ đồ: “1> 3> 12”
AUTO BACKLINK 1

Tên sơ đồ này là “Web 2.0 Star”, sơ đồ có kết quả rất tốt cho các trang web (nhưng nó cũng có kết quả rất tốt cho xếp hạng video trên YouTube), sơ đồ được tạo bởi một trong những khách hàng lớn nhất của chúng tôi có số lượng lớn giấy phép MR. và nó được sử dụng trong một thời gian dài với kết quả tốt.

Mã sơ đồ là: 48B18GJC
Tên sơ đồ: “Web 2.0 Star” Sơ đồ này được tạo bởi một trong những khách hàng lớn nhất của chúng tôi đến từ Úc, họ cho tôi thấy kết quả rất tốt trong nhiều tháng bằng cách sử dụng sơ đồ và tôi yêu cầu họ cho phép tôi chia sẻ nó với tất cả người dùng. Tôi muốn đề cập rằng sơ đồ này được sử dụng cùng với sơ đồ “1> 3> 12” và nó đang xếp hạng các trang web, cũng như video (đó cũng là một sơ đồ rất tốt cho video)

AUTO BACKLINK 2

ID sơ đồ: CFF28FVJ
Tên sơ đồ: “Sức mạnh Web 2.0” Đây là một sơ đồ rất mạnh mẽ được đề xuất cho video và xếp hạng trang web, sơ đồ có nhiều blog web 2.0 và một số nhiệm vụ tín hiệu xã hội và ở tier 4, nó có hai nhiệm vụ social được thiết kế để giúp lập chỉ mục nhanh hơn các cấp trước đó. Mã sơ đồ: A75609MI Tên sơ đồ: “(4 tầng) 2> 2×6> 2×7> 1> xã hội” .
Đây là một trong những sơ đồ mạnh mẽ nhất chỉ được thiết kế cho các hốc rất lớn, nó tạo ra một liên kết cấp 1 rất mạnh (với số lượng thấp liên kết trên bậc 1), nó được sử dụng với kết quả rất tốt trong các hốc rất cao, (sơ đồ này không cần thiết cho các ngách thông thường). Mỗi liên kết cấp 1 được tạo bởi sơ đồ này rất mạnh mẽ. ID sơ đồ: 4AF8BN5Q
AUTO BACKLINK 3

AUTO BACKLINK 4

Tên sơ đồ: “Tree Power (dành cho Niches cao)” Sơ đồ mạnh mẽ mới có cấu trúc đơn giản với 4 cấp, các nhiệm vụ đánh dấu xã hội được tìm thấy ở cấp 4 và 3 đang giúp rất nhiều trong việc lập chỉ mục các blog web 2.0 nhanh hơn, đây là lý do tại sao xếp hạng có kết quả nhanh hơn.
ID sơ đồ: F6525P4G Tên sơ đồ “Web 2.0 x 3 – được hỗ trợ bởi Dấu trang xã hội” Một sơ đồ mạnh mẽ khác được thiết kế cho các hốc thông thường, sơ đồ có nhiều tác vụ Cấp 2 cung cấp năng lượng tốt cho cấp 1. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc lập chỉ mục nhanh hơn tỷ lệ. ID sơ đồ: C46ACKSW Tên sơ đồ: “Tấm chắn Web 2.0”
AUTO BACKLINK 5

AUTO BACKLINK 6

AUTO BACKLINK 7

Sơ đồ mới với điều đó sẽ cung cấp nhiều dấu hiệu xã hội hơn hầu hết các sơ đồ, giúp lập chỉ mục các liên kết ngược nhanh hơn, sơ đồ sẽ được hoàn thành nhanh chóng.

ID sơ đồ: 2C239KS6
Tên sơ đồ: “Ngôi sao xã hội” Một sơ đồ mạnh mẽ khác giúp các liên kết ngược được lập chỉ mục nhanh hơn, cung cấp kết quả nhanh hơn, sơ đồ này cung cấp năng lượng cho các blog web 2.0 với 8 tác vụ đánh dấu xã hội có 3 cấp. ID sơ đồ: B3070KSL Tên sơ đồ: “Sức mạnh dấu trang xã hội”
AUTO BACKLINK 8

AUTO BACKLINK 9

Sơ đồ tiêu chuẩn 1> 3> 12 nhận được một bản cập nhật sẽ buộc các blog web 2.0 được lập chỉ mục nhanh hơn, sơ đồ chứa thêm 6 tác vụ đánh dấu xã hội buộc lập chỉ mục các blog trên web 2.0 nhanh hơn, sơ đồ này sẽ không thay thế biểu đồ 1> 3 > Sơ đồ 12 (sơ đồ đầu tiên từ trang).
ID sơ đồ: 20B24OQ9
Tên sơ đồ: “1> 3> 12 + Dấu trang xã hội” Một sơ đồ tốt khác được thiết kế cho các hốc trung bình và cao, sơ đồ chứa 24 nhiệm vụ trên cấp 2, 6 nhiệm vụ trên các nhiệm vụ xã hội cấp 1 và 2. ID sơ đồ: B5D23N5H Tên sơ đồ: “1> 6> 24”
AUTO BACKLINK 10

AUTO BACKLINK 11

Sơ đồ này được thiết kế để tăng sức mạnh cho 4 tác vụ web 2.0 là PBN được lưu trữ trên các blog web 2.0 miễn phí, sơ đồ này cung cấp kết quả nhanh và giúp các liên kết ngược được lập chỉ mục nhanh hơn.

Sơ đồ ID: 09870KSF

Tên sơ đồ: “PBN Power” Đây là sơ đồ được thiết kế cho các trang web Massive (trang web có số lượng trang lớn), sơ đồ được thiết kế để tạo nhiều liên kết cấp 1, rất hữu ích cho các trang web lớn, nó được đề xuất cho sơ đồ này để sử dụng 50-100 URL cho mỗi chiến dịch, mỗi URL sẽ nhận được một vài liên kết ngược. ID sơ đồ: C39AENWD Tên sơ đồ: “DR Các trang web đại chúng 12> 24 + 2 Dấu hiệu xã hội”

AUTO BACKLINK 12

AUTO BACKLINK 13

Đây là một sơ đồ mới và đặc biệt, chỉ cần cho các hốc rất lớn, sơ đồ tạo ra số lượng liên kết cấp 1 thấp, nhưng mỗi liên kết cấp 1 rất mạnh vì lý do này, sơ đồ này chỉ cần thiết cho các ngách rất lớn, sơ đồ được tạo ra bởi một trong những khách hàng của chúng tôi, một chuyên gia seo giỏi.

ID sơ đồ: FD185N5S
Tên sơ đồ: “1> 4> 24 T1 Power (Dành cho hốc cao)” Sơ đồ tiếp theo là một sơ đồ phức tạp hơn, nó được thiết kế để xếp hạng các trang web và video, nó chứa nhiều dấu hiệu xã hội hơn ở cấp 1, 2 và 3 , đó là một sơ đồ mạnh mẽ và tất nhiên giống như phần còn lại của các sơ đồ có thể được trộn lẫn (được sử dụng cùng với các sơ đồ khác). ID sơ đồ: 01C3F54F Tên sơ đồ: “web 2.0 Power Big”

NẾU MỌI NGƯỜI AI CẦN ĐI BACKLINK THEO MỘT TRONG NHỮNG SƠ ĐỒ TRÊN THEO INBOX ADMIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐI LINK.

Liên hệ admin