BẢNG GIÁ GÓI TRAFFIC SEO
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

GÓI TRAFFIC GOOGLE SEARCH

GÓI TRAFFIC CHO TỪ BACKLINK – SOCIAL

 

BẢNG GIÁ INDEX

GÓI 1
200K
Số lượng URL Index: 500
Thời gian index: 24-48h (Chậm nhất là 7 ngày)
Support miễn phí
GÓI 2
300k
Số lượng URL Index: 1000
Thời gian index: 24-48h (Chậm nhất là 7 ngày)
Support miễn phí
GÓI 3
600k
Số lượng URL Index: 3000
Thời gian index: 24-48h (Chậm nhất là 7 ngày)
Support miễn phí

BẢNG GIÁ GÓI BACKLINK