OpenAI tăng số tin nhắn GPT-4 lên 50 trong ChatGPT

Số lượng tin nhắn mà người dùng ChatGPT Plus có thể gửi bằng kiểu GPT-4 đã tăng từ 25 lên 50 cứ sau ba giờ.

OpenAI tăng giới hạn tin nhắn GPT-4 lên 50 cho người dùng ChatGPT PlusẢnh chụp màn hình từ ChatGPT, tháng 7 năm 2023

Khả năng mới đang được triển khai vì một số người dùng vẫn báo cáo rằng đã thấy giới hạn tin nhắn ban đầu là 25.

Những người khác đang báo cáo tới 200 tin nhắn cứ sau ba giờ.

Lợi ích của việc tăng tin nhắn GPT-4

Việc mở rộng giới hạn tin nhắn từ 25 lên 50 cứ sau 3 giờ trong mô hình GPT-4 sẽ mang lại lợi ích cho cả người dùng và nhà phát triển.

Với giới hạn được nâng lên, người dùng có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện dài hơn, sâu hơn mà không phải lo lắng về việc vượt quá giới hạn sớm. Điều này sẽ cho phép đi sâu hơn vào các chủ đề, khám phá các chủ đề phức tạp hơn và phản hồi toàn diện hơn.

Nó cũng cho phép người dùng thử nghiệm rộng rãi hơn với Trình thông dịch mã và hơn 700 plugin ChatGPT của bên thứ ba, chẳng hạn như trình chỉnh sửa video CapCut AI mới, vì những plugin này cũng chạy trên GPT-4.

Bị loại trừ là plugin Duyệt chính thức với Bing, plugin này bị vô hiệu hóa cho đến khi OpenAI có thể ngăn nó truy cập nội dung có tường phí.

Các doanh nghiệp sử dụng GPT-4 cho dịch vụ khách hàng, nghiên cứu thị trường, tạo nội dung và các hoạt động khác có thể tương tác nhiều hơn với mô hình. Giới hạn tin nhắn cao hơn sẽ chấp nhận nhiều truy vấn của khách hàng hơn, tạo nội dung dài hơn do AI tạo và phân tích dữ liệu kinh doanh thông minh nhanh hơn.

Các ứng dụng sử dụng mô hình GPT-4 cho hoạt động của chúng sẽ thấy giới hạn cao hơn hữu ích. Sự gia tăng này cho phép các ứng dụng cung cấp dịch vụ nhất quán, đáng tin cậy và liên tục hơn cho người dùng của họ.

Các nhà phát triển và những người đam mê AI có thể sử dụng giới hạn tăng lên để đào tạo và tinh chỉnh mô hình. Các tương tác mở rộng sẽ cung cấp nhiều dữ liệu hơn, dẫn đến kết quả và cải tiến tốt hơn.


Ảnh nổi bật: Artie Medvedev/Shutterstock

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon