Phương pháp đếm chuyển đổi “Mỗi phiên một lần”

Bản cập nhật cho GA4 mang đến sự linh hoạt hơn trong việc tính lượt chuyển đổi, cho phép bạn chọn giữa hai phương pháp khác nhau.

  • GA4 giới thiệu phương pháp tính lượt chuyển đổi “một lần mỗi phiên”, tương tự như Universal Analytics.
  • Người dùng có thể chọn giữa phương pháp đếm “một lần cho mỗi sự kiện” và “một lần cho mỗi phiên” để phân tích dữ liệu tốt hơn.
  • Việc thay đổi phương pháp đếm rất đơn giản và có thể được thực hiện thông qua Cài đặt quản trị > Chuyển đổi trong Google Analytics.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon