Quảng cáo của Microsoft thông báo cập nhật chính sách

Microsoft Advertising đang thắt chặt chính sách, thêm chi tiết thực thi, hạn chế quảng cáo theo luật. Các quy tắc mới nhắm mục tiêu quảng cáo y tế, người lớn, cờ bạc và rượu.

  • Microsoft Advertising đang cập nhật các chính sách của mình để tăng cường bảo vệ người dùng.
  • Công ty đang làm rõ cách thức thực thi các chính sách và hình phạt đối với các vi phạm.
  • Các quy định mới sẽ hạn chế một số loại quảng cáo ở một số quốc gia.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon