Quy trình SEO gồm 6 bước bắt đầu từ bước Phân tích website, nghiên cứu từ khóa, tối ưu SEO Onpage, Chiến lược phát triển nội dung, Tối ưu SEO Offpage (xây dựng liên kếtquảng bá web), cuối cùng đo lường và cải tiến điều chỉnh chiến lược SEO cho vòng đời tiếp theo.